Preloader

O nas


Drodzy Piloci,


Jesteśmy grupką pilotów, którzy czerpią przyjemność z latania małymi samolotami – klasy General Aviation.


Latamy zarówno VFR (i od tego zaczynamy), jak i IFR, na wszystkie lub prawie wszystkie lotniska w Polsce oraz na część lotnisk w krajach sąsiednich. We flocie mamy samoloty zarówno występujące we wszystkich symulatorach, jak i te rzadziej spotykane, np. tylko pod X Plane. Są to np. C152, C172, C182, M20, BE58, PA28, PA33 i inne. Mamy też kilka samolotów komunikacyjnych, lecz to bardziej dla urozmaicenia lotów.


Latanie wiąże się z wykonywaniem zleceń, generowanych przez system, za które pilot otrzymuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie może być przeznaczone na zakup własnych, prywatnych samolotów pilota lub na podnoszenie kwalifikacji.


Kładziemy nacisk na poprawne planowanie i wykonywanie lotów. Dzięki konieczności każdorazowego planowania trasy, a nie tylko ściąganiu gotowca z różnych serwisów, pilot uczy się i stale doskonali swoje umiejętności, nie popadając w rutynę. Dotyczy to nie tylko lotów VFR, ale również lotów IFR.


Nie jesteśmy dużą linią i nie mamy zamiaru nią być. Wolimy dziesięciu aktywnych pilotów niż pięćdziesiąt martwych dusz.


Jeśli jesteś zainteresowany lataniem z nami – zapoznaj się z zasadami przyjęcia oraz z regulaminem, które znajdziesz niżej.


Skrócony Regulamin

 • 1. Piloci linii mają obowiązek przestrzegania wewnętrznych zasad wykonywania i planowania lotów, zarówno VFR, jak i IFR.

 • 2. Każdy pilot powinien wykonać minimum 2 loty rozkładowe w ciągu miesiąca kalendarzowego, przy czym pomiędzy dwoma dowolnymi lotami powinno być minimum 3 dni odstępu. Jeżeli w tym czasie bez uzasadnionej przyczyny pilot nie wykona minimum lotów, jego status może zostać zmieniony na nieaktywny. Niewykonywanie lotów, połączone z brakiem innej aktywności, może być powodem do trwałego usunięcia pilota z linii.

 • 3. Wszystkie loty muszą odbywać się on-line w całości w sieci VATSIM lub IVAO. Znak wywoławczy linii to SKA (wywoływany jako Sky Air). Piloci logują się do sieci za pomocą callsignu wykorzystując swój indywidualny numer pilota (np. SKA001). Dopuszczalne jest pominięcie pierwszego zera. W polu Remarks programu łączącego z siecią wpisujemy treść: OPR/SKYAIR www.skyair-va.pl. Moderatorzy mają prawo sprawdzać w trakcie lotu, czy pilot jest obecny w kokpicie poprzez napisanie dowolnej wiadomości na kanale prywatnym w programie służącym do połączenia z siecią. Raport z takiego lotu będzie odrzucony, jeśli pilot nie odpowie na wiadomość moderatora w ciągu 10 minut w przypadku wykonywania lotu wg zasad VFR lub w ciągu 20 minut w przypadku wykonywania lotu wg zasad IFR.

 • 4. Wszystkie swoje loty piloci raportują programem SIM ACARS. W przypadku zmiany zaplanowanej trasy, skrótów itd., piloci powinni opisać to w komentarzu do lotu. Wykonane loty podlegają zatwierdzeniu, zatwierdzeniu warunkowemu lub odrzuceniu przez moderatorów. W przypadku lotów zatwierdzonych warunkowo, pilotowi doliczane jest 25% nalotu. W przypadku odrzucenia raportu pilotowi nie jest naliczany nalot. W przypadku lotów charterowych, nalot nie jest doliczany w ogóle.

 • 5. Każdy nowoprzyjęty pilot posiada podstawowe uprawnienia do wykonywania lotów według zasad VFR. Uprawnienia te można rozszerzyć o uprawnienia do wykonywania lotów według zasad IFR, po uzyskaniu odpowiedniego nalotu oraz zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego.

 • 6. W zależności od posiadanego nalotu w linii, piloci, po zdaniu egzaminu, mogą zdobywać kolejne uprawnienia do wykonywania lotów samolotami kategorii B, C oraz D.

 • 7. W przypadku naruszania zasad niniejszego regulaminu oraz wewnętrznych zasad wykonywania i planowania lotów, CEO linii może wyciągnąć odpowiednie konsekwencje wobec danego pilota.

 • 8. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem, ostateczne decyzje podejmuje CEO linii.

Zasady przyjęcia

 • Jeżeli chcesz z nami latać, zapoznaj się z kryteriami, którymi się kierujemy przy przyjęciu i następnie w stosunku do nowych pilotów.

 • Musisz mieć czynne konto w jednej z sieci wirtualnego lotnictwa, czyli IVAO lub VATSIM.

 • Musisz umieć latać wybranym przez siebie samolotem klasy General Aviation w tym sensie, że nie masz problemów z opanowaniem samolotu, umiesz wystartować i wylądować, lecieć na określonej wysokości z określonym kursem i obsługiwać podstawowe systemy samolotu.

 • Musisz również umieć łączyć się z siecią i obsługiwać wybrany przez siebie do tego program.

 • Powinieneś mieć ukończone 16 lat, ale preferujemy osoby o wiele starsze. Bierze się to stąd, że średnia wieku jest u nas dużo wyższa i możesz się nie czuć się komfortowo.

 • Korzystanie z programu Discord jest nieodzowne.

 • Znajomości angielskiego nie wymagamy.

 • Im więcej z zakresu wirtualnego lotnictwa umiesz lub wiesz, tym będzie Ci łatwiej. Staramy się opierać na zasadach realnych, z wyjątkami koniecznymi dla wirtualnego lotnictwa. Nie latamy „dla zabawy” – czym innym jest przyjemność z hobby, jakim jest wirtualne latanie, a czym innym są wygłupy wynikające z poczucia swobody w sieci lub bylejakość.

 • Zasady przyjęć określamy indywidualnie. Możesz się spodziewać egzaminu teoretycznego lub praktycznego, w zależności od tego co umiesz, jaki masz nalot, jaki masz status w sieci itd. Na pewno spotkamy się na rozmowie na Discordzie, bo to jest minimum.

 • Niezależnie od tego, jakie masz doświadczenie, zaczynasz u nas od zera, czyli od lotów VFR. Kwalifikacje możesz później stale podnosić – zależy to tylko od Ciebie.

 • Jeżeli masz za małe doświadczenie lub kwalifikacje, możemy pomyśleć o przyjęciu Cię na naukę na okres przygotowawczy – szczegóły są do omówienia. Z naszej strony będziemy oczekiwać tylko jednego: że będziesz chciał się uczyć, szanując to, że ktoś za darmo poświęca dla Ciebie swój czas.